AGM News24

Latest Online Breaking News

सडक-अर्जुनी तालुक्यातील धान खरेदी केंद्र त्वरित सुरू करा

  • महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ शाखा सडक अर्जुनी चा अनोखा उपक्रम शेतकऱ्याच्या हितासाठी
  • सचिव मुन्नासिह ठाकुर यांची मागणी

सडक-अर्जुनी, गोंदिया.दि २८ मे २०२२ : जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुका भाताचा संपुर्ण तालुका ने ओडकले जाते उन्हाळी हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे येत्या 2 चार दिवसात खरीप हंगामाला सर्वात होत आहे शेतकऱ्याची धान कापणी . माडणी झाली लोकांच्या आंगणात धान पडून आहे तरीपण निद्रेत असलेली सरकार धान करिदी करतं नाही याच्या मुळे शेतकऱ्याचे हाल चे बे हाल झाले आहे . रोहणी नक्षीत सुरु झालं आहे .. शेतकऱ्याचे धान दारात आहे तरीपण शासनाने त्वरीत सडक अर्जुनी तालुका तील संपूर्ण धान खरिदी केन्द्र तावरीत सुरु करावा अशी मागणी महारा्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ सडका अर्जूनीचा सचिव मुंनासींह ठाकुर यांनी केली आहे शेतकऱ्यांना योग्य भाव द्यावा शेतकऱ्याचे . ठेकेदाराकडून लूट केली जाते . बारीक धान व्यापारी चांगल्या भावात घेतात .. ठोकळ धान ग्याला भाव खातात तरीपण शासनाने त्वरीत धान काग्रिदी केन्द्र सुरू करावेत

सडक अर्जुनी तालुका तील सेंडा . कोयलारी. बामणी खडकी . राजंगुडा. मोगरा. पुतली. दल्ली. डूगगीपार हया परिसरात संपुर्ण 99 % उन्हाडीचा धान उत्पादन घेतल्या जाते तरीपण शासनाने सडक अर्जुनी तालुका अंतर्गत यात असलेली संपुर्ण धान खारिदी केन्द्र सुरू करावी शेतकऱ्याच्या पावसाळ्याच्या कामाला सु रवात झाली तरीपण आता पर्यंत धान खरिदि केन्द्र सुरू नाहीं झाले 7 दिवसाच्या आत सडक अर्जुनी तालुका अंतर्गत धान खरिदीं केन्द्र सुरु करा असा इशारा सडक अर्जुनी तालुका मराठी पत्रकार संघाचे वतीने मागणी करण्यातआलली . राजेश मुनिस्वर. अरुण बिसेन. भामा चुरहे . अशोक ईडपाचे. चंद्रमणी बनसोड. जितेन्द्र चॅनने. अनिल मूनिस्वर. राधेश्याम कवरे. उमराव मांढरे. महेंद्र टेंभरे. युवराज वालदे. आदी पत्रकार बंधूंनी मागणी केली आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!