AGM News24

Latest Online Breaking News

मा.आमदार मनोहर चंद्रिकापूरे अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान मंडळ रोहयो समिती यांचे कडून सडक/अर्जुनी तालुक्यातील रोहयो कामांची पाहणी

AGM News 24 – प्रतिनिधी

सडक-अर्जुनी, गोंदिया, दि.१६- तालुक्यातील ३१ ग्रामपंचायत मध्ये दिनांक ०३/०२/२०२२ पासून रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामांची सुरुवात झालेली आहे. यात पांदण रस्ते, वृक्षलागवड, तलावाचे खोलीकरण, नहर दुरुस्ती, भातखाचरा, सिंचन विहिरी, इत्यादी कामांचा समावेश असून यावर ९८३६ मजुरांना रोजगार मिळाला आहे.

आमदार मा.मनोहर चंद्रिकापुरे अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान मंडळ रोजगार हमी योजना समिती यांनी दिनांक १४/०२/२०२२ रोजी सडक अर्जुनी तालुक्यातील पाटेकुर्रा, खाडीपार,गोंगले, मालीजुंगा, येथे प्रत्यक्ष कामावर भेट देवून रोहयो कामांची पाहणी केली व मजुरांशी संवाद साधला व नमुना ४ चे महत्व विशद करताना नमुना ४ मध्ये मजुरांनी मागणी केल्यानंतर त्यांना१५ दिवसाच्या आत काम उपलब्ध करून देण्याचे संबंधित ग्रामपंचायतीची पर्यायाने शासनाची जबाबदारी आहे रोजगार उपलब्ध न झाल्यास मजूरांना रोजगार भत्ता मिळण्यास ते पात्र ठरतात अशी त्यांचे अधिकारांची जाणीव करून दिली. शिवाय मजुरांना मिळणारी मजुरी सरसकट नसून त्यांनी केलेल्या कामाचे मोजमाप केल्यानंतर ठराविक दराने निश्चित करण्यात येते.

तसेच मजुरांनी वापरलेल्या अवजारांचे भाडे पिण्याचे पाण्याचे पैसे, ठराविक दराने मजुरीमध्ये जोडून मिळतात. मजुरांचे ६ वर्षाखालील लहान मुलांचे देखरेखीसाठी कामावर आया ची व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. मजुरांनी मजुरी कमी पडत असल्याची तक्रार केली तसेच त्यांच्या इतर समस्या जाणून घेतल्या.

पाहणी दौरा सोबत श्री.डॉ.श्रीकांत वाघाये गटविकास अधिकारी,डी. यू राहंगडाले तालुका अध्यक्ष सरपंच संघटना, श्रीमती. सुधा राहंगडाले जि.प सदस्य, श्री.खुणे प.स विस्तार अधिकारी, श्री. भारत बोदले साय्यक रोहयो अधिकारी प.स, श्रीमती. सरिता बिसेन सरपंच पाटेकुर्रा, श्री. कसारे ग्रामसेवक पाटेकुर्रा, श्री.एस.एस मेंढे ग्रामसेवक गोंगले, श्री. गजानन परशुरामकर, श्री. गोटाफोडे सरपंच मालीजुंगा, जगन्नाथ परशुरामकर उपसरपंच खाडीपार,कु.एस.एस कावड़े, ग्रामसेवक खाडीपार, जे.ई चौधरी,जे.ई मेश्राम, प्रशांत बालसंवार, संबंधित गावातील नागरिक आणि रोजगार सेवक उपस्थित होते.

जा ग्रामपंचायती क्षेत्रात अद्याप काम सुरू झाले नाही , त्यांनी त्वरित रोहयो अंतर्गत कामे सुरू करून लोकांना रोजगार देण्याबाबत तसेच रोहयो अंतर्गत होणारा कामाचा दर्जा सुधारणे बाबत आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!